Zaboor 024 – Rab Khudawand Badshah

(کورس)
رّب خُداوند بادشاہ ہے اوہ جلال دا بادشاہ ہے
Rabb Khudawand badshah hai Oh jalal da Badshah hai


اُچے کرو سِر دروازیو اُچے ہو سَب درو
جاں جلال دا بادشاہ آوے سِر تد اُچے کرو
Uchay karo sir darwazeyo Uchay ho sab daroo
Jaan jalal da badshah awey Sir tad ochey karo


ایہہ جلال دا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمال دا ؟
رّب جو جنگ وچ ہے زورآور اوہ بادشاجلال دا
Eh jalal da badshah kaun hai? Kaun badshah kamal da ?
Rabb jo jang wich hai zour awar Oh badshah jalal da


اُچے کرو سِر دروازیو اُچے ہو سَب درو
جاں جلال دا بادشاہ آوے سِر تد اُچے کرو
Uchay karo sir darwazayoo Uchay ho sab daro
Jaan jalal da badshah awey Sir tad oche karo


ایہہ جلال دا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمال دا
لشکراں دا رّب یہواہ ا وہ بادشاہ جلال دا
Eh jalal da badshah kaun hai? Kaun badshah kamal da ?
Lashkaran da Rabb Yehowa Oh badshah jalal da

 
error: Content is protected !!